Вид на сградата: Жилищен комплекс с подземни гаражи
Местоположение: гр. София
Роля в проекта и вид на дейността: парапети на жилищните сгради

Call Now Button